Digitális témahét

kr2

Az  ELTE IK T@T Labor a digitális témahéthez kapcsolódóan több témával is készül.

I. téma: Kriptográfia (titkosítás, kódolás, dekódolás)

kr1

A téma alapgondolata – üzeneteink titkosítása, kódolása illetve megfejtése –  mára külön tudományággá nőtte ki magát, mely egész életünkre, mindennapos tevékenységeinkre is kihatással van.

Üzeneteink elrejtésének (és mások üzeneteinek megfejtésének) igénye szinte az első üzenet-küldéssel együtt megjelent és jelenleg sem csupán a matematikával foglalkozó területeken találhatunk rá megoldásokat. Kémiai folyamatok segítségével is elrejthetjük, illetve megjeleníthetjük üzeneteinket.

A történelem során és számtalan irodalmi alkotásban találkozhatunk titkosítási módszerekkel, illetve felhasználásukkal és jelentőségükkel nem csak a hadászat, de akár a régészet területén is. Napjainkban a kommunikációs lehetőségek és az IKT eszközök használatának elterjedésével, az információ hatalommá terebélyesedésével egyre fontosabbá válik a hétköznapi emberek számára is, hogy védve legyenek üzeneteik, adataik, tranzakcióik.

Laborunk hallgatóink részvételével a következő aktivitásokat ajánlja illetve vállalja az adott témához kapcsolódóan:

 1. Segédletek, módszertanok, leírások – melyek segítségével bárki tarthat foglalkozásokat saját iskolájában
 • A titkosítás történetének állomásai – idővonal érdekességekkel, interaktív játékokkal, lehetőségekkel. Az idővonal nem teljes, használata több szinten lehetséges. Elérhető csak használatra – játékokkal, interaktív alkalmazásokkal a titkosítás és visszafejtés lépéseinek kipróbálásához. Az alkalmazások Scratch-ben készülnek, így akár módosíthatóak is egy-egy foglalkozás keretében.Ehhez hasonlóan saját, egyedi játék vagy alkalmazás is fejleszthető és beilleszthető az idővonalra.
 • Játszunk morze jelekkel. A foglalkozás alapját a morze jelek használata adja. Egyszerű arduino eszközökkel, led-villogtatással valósítjuk meg Morse 1837-ben szabadalmaztatott eljárását.
 • Hód-kód. A HÓDítsd meg a biteket! verseny kódolással, titkosítással kapcsolatos feladatait gyűjtjük külön csokorba – rendszerezzük témák, módszerek alapján. A cél akár saját külön verseny létrehozása ingyenes és egyszerű eszközökkel.
 • Mi a manó az az RSA? Az RSA kódolás alapjai, lehetőségei és korlátai kerülnek előtérbe fiatalabbaknak is érthető módon. Ha már tudjuk, mik azok a prímszámok, bátran belevághatunk a foglalkozásba, mely Scratch alkalmazásával kerül megvalósításra. 

A témában ajánlott érdekességek, olvasmányok, anyagok:

II. téma: Földünk a klímaváltozás tükrében – Mit tehetünk?

Foldunk
https://prezi.com/e0jnvucmflzq/

A klímaváltozás okainak, összefüggéseinek, hatásainak megértése, kutatása, és elemzése digitális segégeszközök segítségével – a STEM témák iránti érdeklődés felkeltése. Közös összefoglaló készítése a helyi közösség figyelmének felkeltése érdekében – a felmerülő problémák megoldási lehetőségeinek szintetizálása saját cselekvési terv kidolgozásával. A cselekvési konklúzió megosztása – összefogás a tudásépítéshez, megoldás kereséséhez és végrehajtásához.

 

A Digitális Témahét csupán a feladat elkézdéséhez tud keretet adni. A megvalósítás folyamatosan alakulhat ki a tanév végéig.

TEVÉKENYSÉGEK:

 • Az Otthonunk-ról szóló bevezető film megtekintésével kezdődik a vizsgálódás.
 • A Wikipédia cikkén keresztül meg kellene érteni a Klímaváltozás lényegét.
 • A globális felmelegedéssel kapcsolatos információs portál ad további támpontot a téma megértéséhez.
 • Scoop-it klímaváltozással kapcsolatos cikkgyűjteménye ad lehetőséget további olvasmányok megtekintésére magyar és angol nyelven, továbbá a keresés finomítási lehetőségeihez és az angolról magyar nyelvre történő fordítás eszközeihez adunk útmutatót, valamint olyan interaktív oldalakat/alkalmazásokat mutatunk be, amelyeken további vizsgálódások lehetségesek.
  A vizsgálódás során érdemes különböző forrásokra és szempontokra figyelni. Fontosak lehetnek például a világot érintő történések, hírek a nagyvilágból, az időjárás nyomon követése, vagy más informácíógyűjtő alkalmazás interaktív kísérletező használata.
 • Együttes munkában készülhet gondolattérkép a klímaváltozás sokrétű hatásáról kategorizálással, rövid magyarázatok hozzáadásával és a források megjelölésével, akár a Mind42 van más gondolattérképező eszközzel.
  A mind42 felületén létre kell hozni egy gondolattérképet. Ezt a “My maps” fül alatt, a “+ New mindmap” gombra kattintva tehetjük meg. Ezután meg kell hívni rá a diákokat emailcimekkel. Ezt a lehetőséget szintén a “My maps” fül alatt találjuk az egyes mindmap-ek alatt a “Collaborators” menüpontnál. Szintén projektmunka termékeként vagy szemléltetőeszközként alkalmazható a tanórán. Kooperatív munka esetén az egyes csoportok egyszerre építhetik saját “águkat” a gondolattérképen és összekapcsolhatják ötleteiket más csoportokéval.
 • Prezi készítése az elemzőmunka prezentálására, amelyhez akár le is lehet tölteni az itt bemutatott Prezit és átdolgozni a saját kutatási eredmények beillesztésével. De lehet más eszközöket is használni és akár a Pindex közös felületén is megosztani.
  Jó szemléltető eszköz lehet a tanórán, akár az egész óra menetét is nyomon követhetik a diákok, ha valahol lemaradtak, sőt később vissza tudják nézni emlékeztetőül, és a diákok projektmunka keretein belül maguk is készíthetnek Prezit.
 • Az útközben felmerült cselekvési tervet megoszthatjuk a szélesebb publikummal Padleten, amely révén mások javaslatait is megismerhetjük. Akár saját prezentációnkat is belinkelhetjük ide és/vagy saját készítéső interaktív játékokat a téma szélesebb terjesztéséhez a fiatalabbak körében.
  Leginkább ötletgyűjtésre alkalmas. Csak ki kell vetíteni az oldalt és bárki rácsatlakozhat mobillal, illetve tablettel, de a link segítségével bármilyen más gép is csatlakoztatható interneten keresztül.
  A diákok fel tudják jegyezni egy virtuális cetlire a hirtelen jött gondolataikat, így láthatják egymás ötleteit. A cetlikre linkeket is lehet tenni, amivel a prezentációk illetve játékprogramok belinkelhetők. Egy-egy cetlire hosszabban kifejtett gondolatokat is fel lehet jegyezni, mivel minden cetlit meg lehet nyitni egyesével, viszont az alap ötleteket egészben látják egy nagy “táblán”. A tanár is létrehozhat ilyen felületet és meghívhatja rá a diákokat, akik a “+” gombra kattintva hozhatnak létre cetliket.
 • A tanár az egyéni munkákat is tudja értékelni értékelőtábla segítségével a Bloom digitális taxonómia értelmében, amely bármely tantárgyra egyenként is adaptálható.

FEJLESZTÉSI CÉL:

 • Életünk legfontosabb problémájának értő átlátása.
 • A tanév során tanúltak közelítése a mindennapi realitásokhoz és fennálló problémákhoz.
 • A hírekben szereplő információk értelmezése és a tanúltakkal történő kiegészítése.
 • Az IKT eszközeinek célirányú és hatékony hasznosítása, mint kritikus befogadó és választékos alkotó.
 • Hatékony keresési szokások kialakítása.
 • A nyelvismeret határainak kibővítése meglévő eszközök hasznosításával.
 • A különböző interaktív internetes eszközök elemző használatának megértése információszerzés céljából.
 • Kémiai, fizikai hatások, biológiai, földrajzi folyamatok megértése és azok hatásának elemzése.
 • Statisztikai adatok, táblázatok, grafikonok megértése és az interaktív kalkulációkkal való kísérletezés.
 • A közösségi hálók működésének megértése, az eszközök célirányos használata és hasznosítása.
 • Gondolattérképező eszközök különbségeinek megismerése és használata az elemző, szortírozó, informatív szerkezetek felállításához és a forrásokhoz való visszavezetéshez.
 • A tudásépítés elemző és szintetizáló folyamatának gyakorlati megismerése és prezentálása együttműködő folyamatként.
 • A tudásmegosztás és tudásépítés előnyeinek megtapasztalása.
 • A felelősség kialakítása és a felelős magatartás saját dimenzióba való vetítésének képessége, motiváció kialakítása az aktív cselekvő magatartásra a kollektív megoldás és megvalósítás érdekében a társadalmi felelősségvállalás érzésének kialakításához.
 • Problémamegoldás fejlesztése a megismerés, analízis, és szintézis megtapasztalása révén.
 • Kreativitás fejlesztése a prezentáció illetve a játékprogram fejelsztésén keresztül.

JAVASOLT CSOPORT:

 • 7. osztálytól 12. osztályig

KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK:

 • Informatika, Földrajz, Biológia, Kémia, Fizika, Matematika, Angol nyelv, Erkölcstan

 

 

facebooktwittergoogle_plus