Használati szabályzat

En:

ELTE T@T hut house rules

 • It is forbidden to eat food or drink in the lab;
 • Food should only be stored in a closed bag;
 • It is forbidden to carry out or tolerate trash activities;
 • The laboratory should always be used while in clean, cultured clothing, clean hands, and in a clear state of mind;
 • The devices may only be used with the permission of the supervisor in charge of the given activities and no other devices may be connected to them;
 • The power cord of computers should only be connected to designated sockets;
 • All activities that are not related to education or learning, endangering the physical integrity of others and thus causing an accident are prohibited in the lab;
 • It is forbidden to install or remove software on devices without the permission of the supervisor;
 • The internet network available in the lab should only be used for educational purposes;
 • At the end of the sessions, the equipment should be unloaded and the lab re-arranged back to its original state.
All visitors are required to maintain the integrity of the equipment and equipment placed in the lab. Anyone who, intentionally or negligently, causes damage shall be held responsible for the damage.
The events at the T@T hut will be photographed and videod, which will be used in the mandatory documentation of each project. This include visitors and press photos, which may appear on the T@T hut platform and other press platfroms.
By using the Lab, you agree to be part of the group photos / videos, which may be used to promote the ELTE T@T lab.

Hu:

ELTE T@T kuckó használati szabályzata

A szabályzat az ELTE Informatikai Kar (IK) által üzemeltetett T@T Kuckó labor használatára vonatkozik. A laboratórium használata során mind az ELTE, az IK, valamint a laborba érkező vendég intézmény házirendjét be kell tartani.

A labor rendeltetésszerű használatának rendje

Minden személy köteles a laborban elhelyezett eszközöket rendeltetésszerűen használni. Az eszközök tisztaságára, épségére, használhatóságának megóvására mindenkinek a tőle elvárható módon maximálisan eleget kell tennie:

 • tilos a helyiségekben, asztalon, számítógép közelében italt fogyasztani, enni;
 • élelmiszereket csak zárt táskában szabad tárolni;
 • tilos szeméttel járó tevékenységet folytatni, valamint az ilyen tevékenységet eltűrni;
 • számítógép laborokban csak tiszta, kulturált ruházatban, lehetőleg tiszta kézzel, beszámítható állapotban szabad tartózkodni;
 • a laborban elhelyezett eszközök csak az adott foglalkozás vezetőjének engedélyével bonthatóak meg, azokra más eszköz nem csatlakoztatható.
 • saját számítógép áramkábelét csak a kijelölt dugaljakhoz szabad csatlakoztatni;
 • jelenteni kell minden felfedezett hiányosságot (a helyiségben elhelyezésre került helységleltár alapján).
 • A laborokat hallgatók kártya nélkül csak a vezetett gyakorlatok, foglakozások ideje alatt használhatják. A saját beléptető kártyával rendelkező hallgatók csak a portai szolgálat idején belül használhatják a laborokat, és csak azon időpontokban, amikor a labor nem került lefoglalásra. Az egyedi engedéllyel rendelkezők az engedélyben megadott időpontokban is használhatják a laborokat.
 • A beléptetőkártya személyes azonosító, át nem ruházható, kölcsön nem adható.

A laborokban történő benntartózkodás során ügyelni kell a balesetveszélymentes használatra:

 • minden felfedezett balesetveszélyt, vagy hiányosságot haladéktalanul jelezni kell a laborfelelősnek;
 • a tevékenység megkezdése előtt meg kell győződni az eszközök rendeltetésszerű és balesetveszély-mentes használhatóságáról;
 • mivel a helységben nincs tűzjelző és automata tűzoltó berendezés, ezért a nap végén az utolsóként távozó személy tűzvédelmi és vagyonvédelmi kötelessége a helyiségben lévő számítógépek, monitorok, kivetítő kikapcsolt állapotáról meggyőződni, illetve gondoskodni.

A laboratóriumot felügyelő oktató, akinek aznap az utolsó órája van az adott laborban, ellenőrzi a laboratóriumi eszközök kikapcsolását és a biztonsági szabályok betartását, az ablakok, ajtók bezárását;

 • minden nem az oktatással, tanulással összefüggő, mások testi épségét veszélyeztető, ezáltal balesetveszélyt teremtő tevékenységet folytatni tilos;
 • minden tűzesetet vagy balesetet jelenteni kell, arról írásos  jegyzőkönyvnek kell készülnie.

A laboratóriumot önállóan csak olyan személyek használhatják, akik megfelelő tűz- és munkavédelmi oktatást kaptak, valamint ismerik a laboratóriumi eszközök használatát és ezeket aláírásukkal igazolták.

Szoftverek használata

 • Tilos az eszközökre szoftvereket telepíteni vagy telepített szoftvereket eltávolítani, kivéve ha erre a foglalkozás vezetője kifejezetten felkéri a diákokat.
 • A laborban elérhető internet hálózatot (kábeles, illetve WiFi) kizárólag oktatási célú tevékenységekre lehet használni.
 • Az Informatikai Kar nem vállal semmilyen garanciát a regisztrált felhasználók által a számítógépeken/tableteken eltárolt anyagok megőrzésére, mentésére, nyilvánosságtól való megvédésére, elzárására.
 • A felhasználó által elhelyezett tartalomért a felhasználó felel.

Fotó és videó készítése

 • A T@T kuckóban zajló rendezvényen fotó és videó felvételek készül(het)nek, amelyek az egyes projektek kötelező dokumentációjának részét képezik, illetve látogatói és sajtó fotók is készülhetnek, amelyek a T@T kuckó felületein és egyéb sajtófelületeken is megjelenhetnek.
 • Minden Látogató a laborba való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a csoportos fotókat/videókat, melyen ő is szerepelhet, az ELTE T@T Kuckó promóciós célra felhasználja.
facebooktwittergoogle_plus