Élményinformatika kurzus

A 2020/2021-as tanév tavaszi szemeszterében egy új kurzust indítunk, ÉLMÉNYINFORMATIKA címmel. A kurzus kódja: IKP-9272M

elmenyinfoplakat

Mi a célja ennek az on-line kurzusnak?

A kurzus célja, hogy felkészítse a gyakorló és leendő tanárokat arra, hogy képessé váljanak a tanulók felsőoktatásba való bekerülésének támogatására és a továbbtanuláshoz szükséges 21. századi technológiai kompetenciák fejlesztésére élményszerű informatikai megoldásokkal. Általánosan, a különböző tudományterületek hallgatói képesek legyenek egymással együttműködni multidiszciplináris kihívások megoldásában.

Mivel ismerkedhet meg a kurzusban?

A résztvevők először is megismerkedhetnek az “Élményinformatika” lényegével, tulajdonságaival, összetevőivel, jó gyakorlatokkal, és saját maguk is kereshetnek és megoszthatnak jó gyakorlatokat, azokra reflektálva.

A kurzus keretében mindenki megismerkedik az oktatásban használható digitális technológiákkal/módszerekkel, melyeket beépít saját foglalkozásaiba, megtervezett projektjeibe. A fórumokban közösen gondolkodhatnak és megoszthatják egymással tapasztalataikat, kérdéseiket, ötleteiket.

A kurzus során mindenki rendszeres önértékelést és társértékelést végez.

Kiknek ajánljuk, milyen kompetenciákat fejleszt a kurzus?

Olyan általános- és középiskolai képzésben, továbbá szakképzésben tanító gyakorló tanároknak és tanárjelölteknek, illetve felsőoktatási képzésben tanító tanárok, de tulajdonképpen BÁRKI számára, akik a következő kompetenciákkal szeretnének rendelkezni…

  • szeretnék élvezetessé tenni óráikat, hogy a résztvevők aktív részesei lehessenek egy élmény-alapú tanulási folyamatnak;
  • szeretnék megismerni és jól használni az oktatásban használható, a tanítás-tanulást hatékonyan támogató digitális eszközöket, alkalmazásokat, appokkat;
  • szeretnének megismerni és jól használni olyan módszertanokat, amelyek élmény-alapú foglalkozásokhoz vezethetnek;
  • szeretnének maguk választani azzal kapcsolatosan, hogy mennyire mélyednek bele az informatika kódolási világába, és a tanulni kívánt témakörök kiválasztásába;
  • céltudatosan, a tanulók 21. századi készségeinek fejlesztését szem előtt tartva kívánják felkészíteni a tanulóikat/leendő tanulóikat a továbbtanulásra, a sikeres életvezetésre;
  • nyitottak tanulást támogató projektek létrehozására és a tanulókkal, kollégákkal történő együttműködésre, valamint közös gondolkodásra;
  • szeretnének magabiztosabban mozogni online (vagy offline), történjen az magyar vagy akár idegen nyelven;
  • multidiszciplináris közegben szeretnének projekteken dolgozni a technológiai szakszavak ismeretével.

Milyen előfeltételek szükségesek?

Alapszintű számítógépes és mobilhasználat.

Bár nem követelmény az angol nyelv ismerete, mégis célszerű annak passzív értése, vagy legalább a leírások fordítóprogramok támogatásával való megértése, támogatással együttműködés a nemzetközi hallgatókkal. Használja EZEKET az eszközöket a nyelvi nehézségek áthidalására.

Kikkel tanulok együtt?

A kurzus során általános- és középiskolai, továbbá szakképzésben tanító gyakorló tanárokkal és tanárjelöltekkel, különböző tudományterületeken (akár angol nyelven) tanuló hallgatókkal tanulhat és működhet együtt.

Kik a kurzus oktatói, facilitátorai?

tszm Pluhar_Zsuzsa Abonyi_Toth_Andor_sm
Dr. Turcsányi-Szabó Márta
ELTE Informatikai Kar,
oktatási innovációért felelős dékán-helyettes
Pluhár Zsuzsa
ELTE Informatikai Kar,
egyetemi tanársegéd
Dr. Abonyi-Tóth Andor
ELTE Informatikai Kar,
egyetemi docens

Mikor kezdődik, meddig tart, mennyi időt vesz igénybe?

A kurzus 2021. február 15-én kezdődik és május 15-én ér véget.

A kurzus elvégzése kb. heti három órát igényel, így egy modul elvégzésére kb. két hét áll rendelkezésre, mint egy normál tanóra esetén. Ám itt a tananyag áttekintése egy óránál kevesebb időt vesz igénybe, míg a gyakorlati munka inkább több mint egy órát igényel. FONTOS: bármikor végezhető, nincs időponthoz kötve!

Mit kell elvégezni?

A tananyag nem minden modulját kell feldolgozni, de a választási lehetőségek közül elemeket kiválasztva érdemes azokkal mélyebben megismerkedni. Minden modul bevezetőjében szerepel az, hogy mit kötelező és mit ajánlott elolvasni a teljesítéshez.

Az önértékelés rész nem kerül értékelésre, csupán jelzi saját részre, mennyire sikerült a megértés és az elsajátítás. Valamint javaslatot tesz a jobb eredmény elérése érdekében.

Bemutatkozás – KÖTELEZŐ (Elérhető: 2021. február 15-től)
Élményinformatika – KÖTELEZŐ (Elérhető: 2021. február 22-től)

Az élményinformatika módszertani modelljei. Videókon keresztüli példák megtekintése és elemzése. Ötletek az oktatásban történő felhasználásra, mintaprojektek bemutatása, projektötletek, jó gyakorlatok bemutatása.

Probléma-alapú tanulás – KÖTELEZŐ (Elérhető: 2021. február 22-től)

Az probléma-alapú foglalkozások elméleti és gyakorlati bemutatása és alkalmazási lehetőségei az oktatásban. A probléma-alapú foglalkozások módszertani modellje. Példák megtekintése és elemzése. Ötletek az oktatásban történő felhasználásra, mintaprojektek bemutatása, projektötletek, jó gyakorlatok bemutatása.

FONTOS: Ennél a modulnál 3-4 résztvevőnek együtt kell dolgoznia egy közös kihíváson, ezért csak a teljes kurzus végére kell befejezni a modult.

5 modult kell elvégezni az alábbi választható modulok közül: (Elérhető: 2021. március 8-tól)
Oktatási alkalmazások

Hasznos eszközök és források bemutatása és használalának lehetőségei az oktatásban. A Web-es app-ok bemutatása és alternatívái. A mobilos app-ok bemutatása és alternatívái. App-ok egyszerű készítése. Ötletek az oktatásban történő felhasználásra, mintaprojektek bemutatása, projektötletek, jó gyakorlatok bemutatása.

Blokkprogramozás kezdőknek SCRATCH alapon

A blokkprogramozás alapjainak megismertetése , gyakorlati bemutatása Scratch környezettel. Ötletek összefoglalása az oktatásban történő felhasználásra, mintaprojektek bemutatása.

Animációk készítése

Animációk felhasználási lehetőségei az oktatásban. Animáció fajtái. Animációkészítés módszerei és eszközei. Minta foglalkozások bemutatása, kipróbálása.

Robotika

A robotika alapjainak megismertetése, gyakorlati bemutatása. Ötletek összefoglalása az oktatásban történő felhasználásra, mintaprojektek bemutatása. Hogyan közelítsük meg, mit tanítsunk ebben a témakörben.

QR élmény

A QR élmény bemutatása és használatának lehetőségei az oktatásban. A QR kód szerkezetének bemutatása és módosítási lehetőségei. A QR kód felhasználási lehetőségei alkalmazásokkal. Ötletek az oktatásban történő felhasználásra, mintaprojektek bemutatása, projektötletek, jó gyakorlatok bemutatása.

Fizikai kiterjesztések

A fizikai kiterjesztések módszertani alapjainak, az alapokat adó két terület: a mérések és azok kiértékelésének megismertetése, gyakorlati bemutatása.

Ötletek összefoglalása az oktatásban történő felhasználásra, mintaprojektek bemutatása.

AR élmény

Az AR élmény bemutatása és használatának lehetőségei az oktatásban. Az AR jellegének bemutatása és alternatívái. Az AR felhasználási lehetőségei különböző médiákkal. Ötletek az oktatásban történő felhasználásra, mintaprojektek bemutatása, projektötletek, jó gyakorlatok bemutatása.

Micro:bitek használata az oktatásban

A micro:bit eszköz lehetőségeinek bemutatása, a blokkprogramozási felület megismertetése. Ötletek adása az eszköz oktatásban történő felhasználására. Minta foglalkozások bemutatása, kipróbálása.

 

VR élmény

A VR eszközeinek és forrásainak bemutatása és használatának lehetőségei az oktatásban. A VR jellegének bemutatása és alternatívái. VR alkalmazások bemutatása. VR egyszerű készítése. Ötletek az oktatásban történő felhasználásra, mintaprojektek bemutatása, projektötletek, jó gyakorlatok bemutatása.

Mobil alkalmazások fejlesztése

Mobil alkalmazások fejlesztése egyszerűen használható, online programozási felületen. Ötletek összefoglalása az oktatásban történő felhasználásra, mintaprojektek bemutatása.

Általános alkalmazások

A mindennapjainkat rengetek applikáció segítheti, ha tudjuk mikor mit használjunk. Az Általános alkalmazások fejezetben több helyzet megoldását elősegítő alkalmazást ismerünk meg a munkában való segítéstől az egészséges életvitelig. Az anyagrészben kreatív, több alkalmazást összekötő projecteket hozunk létre, illetve segít a különböző folyamatok leegyszerűsítésében.
Arduino

Megismerkedhetsz az Arduino programozás alapjaival, elkészítheted első saját Arduino projekted. A fejezet segít elindulni az Arduino világában, minta foglalkozásokat mutat be, kreatív ötletekkel gazdagít, kinyitja a mikroelektronikába és automatizálásba vezető kaput előtted.

RaspberryPi

A fejezet bemutatja a RaspberryPi alapjait, segít elindulni a RaspberryPi programozás világában. Érdekes, izgalmas projekteket mutat be, kreatív ötletekkel, fejlődési lehetőségekkel gazdagít. Új, RasperryPi alapokra épülő robottal is találkozhatsz.

REFLEXIÓK – KÖTELEZŐ (Elérhető: 2021. május 3-tól)

Ahol a színkód jelöli: a KÖTELEZŐalkalmazáshasználatot illetve programozási feladatot jelentő modulokat. Így pl. Az informatika tanárszakosoknak mindenképpen a programozási feladatot ajánljuk, míg azoknak, akik ettől idegenkednek, inkább alkalmazáshasználatot  ajánljuk.

Egy modul akkor tekinthető elvégzettnek, ha legalább az összpontszám felét sikerült megszerezni. A kurzus akkor tekinthető elvégzettnek, ha a fenti táblázatban jelzett modulok közül a KÖTELEZŐ-ek és 5 választható (a 10 valamelyikéből) elvégzésre került.

Az érdemjegy az elvégzés százalékának megfelelően alakul:
80%-nál nagyobb= 5, 70%-nál nagyobb= 4, 60%-nál nagyobb= 3, 50%-nál nagyobb= 2

Van konzultációs lehetőség?

On-line konzultációra/megbeszélésekre a modulok Fórumjaiban van lehetőség.

Személyes gyakorlati konzultációra és eszközhasználatra is adunk lehetőséget péntek délelőttönként 9-12 óra között az ELTE lágymányosi kampuszának  déli épületében lévő T@T Kuckóban (2.123). Ekkor lehet jönni kipróbálni az eszközöket és megküzdeni a problémákkal mások segítségével.

facebooktwittergoogle_plus