Komplex projekt DTH-ra

Földünk a klímaváltozás tükrében – Mit tehetünk?

A klímaváltozás okainak, összefüggéseinek, hatásainak megértése, kutatása, és elemzése digitális segégeszközök segítségével – a STEM témák iránti érdeklődés felkeltése. Közös összefoglaló készítése a helyi közösség figyelmének felkeltése érdekében – a felmerülő problémák megoldási lehetőségeinek szintetizálása saját cselekvési terv kidolgozásával. A cselekvési konklúzió megosztása – összefogás a tudásépítéshez, megoldás kereséséhez és végrehajtásához.

 A Digitális Témahét csupán a feladat elkézdéséhez tud keretet adni. A megvalósítás folyamatosan alakulhat ki a tanév végéig.

JAVASLAT:  Nem szükséges az összes feladatot elvégezni, sőt! A különböző szintű és tantárgyat oktató tanárok szabadon eldönthetik milyen jellegő feladatot/feladatokat választanak ki az alábbiakból (vagy ezek ihletéseképpen hasonló vagy más feladatokat, amely a legjobban illeszkedik az éppen tanultakhoz) és mennyi ideig folytatják a tevékenységet.

LÉNYEG: a tudásmegosztás, azaz az a kutatás révén megfogalmazott saját cselekvési terv megosztása a szélesebb publikummal Padleten. Így minden iskolás csoport láthatja egymás javaslatait és ezekre is reflektálhatnak majd.

MJ.: Önműködő projekt, amelyben a résztvevők az eredményeiket osztják meg. Technikai probléma esetén lehet segítséget kérni az adott emailcímen:  tetlabor@inf.elte.hu 

 TEVÉKENYSÉGEK:

 • Az Otthonunk-ról szóló bevezető film megtekintésével kezdődik a vizsgálódás.
 • A Wikipédia cikkén keresztül meg kellene érteni a Klímaváltozás lényegét.
 • globális felmelegedéssel kapcsolatos információs portál ad további támpontot a téma megértéséhez.
 • Scoop-it klímaváltozással kapcsolatos cikkgyűjteménye ad lehetőséget további olvasmányok megtekintésére magyar és angol nyelven, továbbá a keresés finomítási lehetőségeihez adunk útmutatót, valamint olyan interaktív oldalakat/alkalmazásokat mutatunk be, amelyeken további vizsgálódások lehetségesek. (A böngészőben érdemes beállítani az automatikus fordítást, pl. Chrome.)
  A vizsgálódás során érdemes különböző forrásokra és szempontokra figyelni. Fontosak lehetnek például a világot érintő történések, hírek a nagyvilágból, az időjárás nyomon követése, vagy más informácíógyűjtő alkalmazás interaktív kísérletező használata.
 • Együttes munkában készülhet gondolattérkép a klímaváltozás sokrétű hatásáról kategorizálással, rövid magyarázatok hozzáadásával és a források megjelölésével, akár a Mind42 van más gondolattérképező eszközzel.
  A mind42 felületén létre kell hozni egy gondolattérképet. Ezt a “My maps” fül alatt, a “+ New mindmap” gombra kattintva tehetjük meg. Ezután meg kell hívni rá a diákokat emailcimekkel. Ezt a lehetőséget szintén a “My maps” fül alatt találjuk az egyes mindmap-ek alatt a “Collaborators” menüpontnál. Szintén projektmunka termékeként vagy szemléltetőeszközként alkalmazható a tanórán. Kooperatív munka esetén az egyes csoportok egyszerre építhetik saját “águkat” a gondolattérképen és összekapcsolhatják ötleteiket más csoportokéval.
 • Prezi készítése az elemzőmunka prezentálására, amelyhez akár le is lehet tölteni az itt bemutatott Prezit és átdolgozni a saját kutatási eredmények beillesztésével.
  Jó szemléltető eszköz lehet a tanórán, akár az egész óra menetét is nyomon követhetik a diákok, ha valahol lemaradtak, sőt később vissza tudják nézni emlékeztetőül, és a diákok projektmunka keretein belül maguk is készíthetnek Prezit.
 • Az útközben felmerült cselekvési tervet megoszthatjuk a szélesebb publikummal Padleten, amely révén mások javaslatait is megismerhetjük. Akár saját prezentációnkat is belinkelhetjük ide és/vagy saját készítéső interaktív játékokat a téma szélesebb terjesztéséhez a fiatalabbak körében.
  Leginkább ötletgyűjtésre alkalmas. Csak ki kell vetíteni az oldalt és bárki rácsatlakozhat mobillal, illetve tablettel, de a link segítségével bármilyen más gép is csatlakoztatható interneten keresztül.
  A diákok fel tudják jegyezni egy virtuális cetlire a hirtelen jött gondolataikat, így láthatják egymás ötleteit. A cetlikre linkeket is lehet tenni, amivel a prezentációk illetve játékprogramok belinkelhetők. Egy-egy cetlire hosszabban kifejtett gondolatokat is fel lehet jegyezni, mivel minden cetlit meg lehet nyitni egyesével, viszont az alap ötleteket egészben látják egy nagy “táblán”. A tanár is létrehozhat ilyen felületet és meghívhatja rá a diákokat, akik a “+” gombra kattintva hozhatnak létre cetliket.
 • A tanár az egyéni munkákat is tudja értékelni értékelőtábla segítségével a Bloom digitális taxonómiaértelmében, amely bármely tantárgyra egyenként is adaptálható.

FEJLESZTÉSI CÉL:

 • Életünk legfontosabb problémájának értő átlátása.
 • A tanév során tanúltak közelítése a mindennapi realitásokhoz és fennálló problémákhoz.
 • A hírekben szereplő információk értelmezése és a tanúltakkal történő kiegészítése.
 • Az IKT eszközeinek célirányú és hatékony hasznosítása, mint kritikus befogadó és választékos alkotó.
 • Hatékony keresési szokások kialakítása.
 • A nyelvismeret határainak kibővítése meglévő eszközök hasznosításával.
 • A különböző interaktív internetes eszközök elemző használatának megértése információszerzés céljából.
 • Kémiai, fizikai hatások, biológiai, földrajzi folyamatok megértése és azok hatásának elemzése.
 • Statisztikai adatok, táblázatok, grafikonok megértése és az interaktív kalkulációkkal való kísérletezés.
 • A közösségi hálók működésének megértése, az eszközök célirányos használata és hasznosítása.
 • Gondolattérképező eszközök különbségeinek megismerése és használata az elemző, szortírozó, informatív szerkezetek felállításához és a forrásokhoz való visszavezetéshez.
 • A tudásépítés elemző és szintetizáló folyamatának gyakorlati megismerése és prezentálása együttműködő folyamatként.
 • A tudásmegosztás és tudásépítés előnyeinek megtapasztalása.
 • A felelősség kialakítása és a felelős magatartás saját dimenzióba való vetítésének képessége, motiváció kialakítása az aktív cselekvő magatartásra a kollektív megoldás és megvalósítás érdekében a társadalmi felelősségvállalás érzésének kialakításához.
 • Problémamegoldás fejlesztése a megismerés, analízis, és szintézis megtapasztalása révén.
 • Kreativitás fejlesztése a prezentáció illetve a játékprogram fejelsztésén keresztül.

JAVASOLT CSOPORT:

 • 7. osztálytól 12. osztályig

KAPCSOLÓDÓ TÁRGYAK:

 • Informatika, Földrajz, Biológia, Kémia, Fizika, Matematika, Angol nyelv, Erkölcstan

Készítette: Turcsányi-Szabó Márta, ELTE IK, az efop3.4.4. keretében.

image001

facebooktwittergoogle_plus