Használati szabályzat

ELTE T@T kuckó használati szabályzata

A szabályzat az ELTE Informatikai Kar (IK) által üzemeltetett T@T Kuckó labor használatára vonatkozik. A laboratórium használata során mind az ELTE, az IK, valamint a laborba érkező vendég intézmény házirendjét be kell tartani.

A labor rendeltetésszerű használatának rendje

Minden személy köteles a laborban elhelyezett eszközöket rendeltetésszerűen használni. Az eszközök tisztaságára, épségére, használhatóságának megóvására mindenkinek a tőle elvárható módon maximálisan eleget kell tennie:

 • tilos a helyiségekben, asztalon, számítógép közelében italt fogyasztani, enni;
 • élelmiszereket csak zárt táskában szabad tárolni;
 • tilos szeméttel járó tevékenységet folytatni, valamint az ilyen tevékenységet eltűrni;
 • számítógép laborokban csak tiszta, kulturált ruházatban, lehetőleg tiszta kézzel, beszámítható állapotban szabad tartózkodni;
 • a laborban elhelyezett eszközök csak az adott foglalkozás vezetőjének engedélyével bonthatóak meg, azokra más eszköz nem csatlakoztatható.
 • saját számítógép áramkábelét csak a kijelölt dugaljakhoz szabad csatlakoztatni;
 • jelenteni kell minden felfedezett hiányosságot (a helyiségben elhelyezésre került helységleltár alapján).
 • A laborokat hallgatók kártya nélkül csak a vezetett gyakorlatok, foglakozások ideje alatt használhatják. A saját beléptető kártyával rendelkező hallgatók csak a portai szolgálat idején belül használhatják a laborokat, és csak azon időpontokban, amikor a labor nem került lefoglalásra. Az egyedi engedéllyel rendelkezők az engedélyben megadott időpontokban is használhatják a laborokat.
 • A beléptetőkártya személyes azonosító, át nem ruházható, kölcsön nem adható.

A laborokban történő benntartózkodás során ügyelni kell a balesetveszélymentes használatra:

 • minden felfedezett balesetveszélyt, vagy hiányosságot haladéktalanul jelezni kell a laborfelelősnek;
 • a tevékenység megkezdése előtt meg kell győződni az eszközök rendeltetésszerű és balesetveszély-mentes használhatóságáról;
 • mivel a helységben nincs tűzjelző és automata tűzoltó berendezés, ezért a nap végén az utolsóként távozó személy tűzvédelmi és vagyonvédelmi kötelessége a helyiségben lévő számítógépek, monitorok, kivetítő kikapcsolt állapotáról meggyőződni, illetve gondoskodni.

A laboratóriumot felügyelő oktató, akinek aznap az utolsó órája van az adott laborban, ellenőrzi a laboratóriumi eszközök kikapcsolását és a biztonsági szabályok betartását, az ablakok, ajtók bezárását;

 • minden nem az oktatással, tanulással összefüggő, mások testi épségét veszélyeztető, ezáltal balesetveszélyt teremtő tevékenységet folytatni tilos;
 • minden tűzesetet vagy balesetet jelenteni kell, arról írásos  jegyzőkönyvnek kell készülnie.

A laboratóriumot önállóan csak olyan személyek használhatják, akik megfelelő tűz- és munkavédelmi oktatást kaptak, valamint ismerik a laboratóriumi eszközök használatát és ezeket aláírásukkal igazolták.

Szoftverek használata

 • Tilos az eszközökre szoftvereket telepíteni vagy telepített szoftvereket eltávolítani, kivéve ha erre a foglalkozás vezetője kifejezetten felkéri a diákokat.
 • A laborban elérhető internet hálózatot (kábeles, illetve WiFi) kizárólag oktatási célú tevékenységekre lehet használni.
 • Az Informatikai Kar nem vállal semmilyen garanciát a regisztrált felhasználók által a számítógépeken/tableteken eltárolt anyagok megőrzésére, mentésére, nyilvánosságtól való megvédésére, elzárására.
 • A felhasználó által elhelyezett tartalomért a felhasználó felel.

Fotó és videó készítése

 • A T@T kuckóban zajló rendezvényen fotó és videó felvételek készül(het)nek, amelyek az egyes projektek kötelező dokumentációjának részét képezik, illetve látogatói és sajtó fotók is készülhetnek, amelyek a T@T kuckó felületein és egyéb sajtófelületeken is megjelenhetnek.
 • Minden Látogató a laborba való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a csoportos fotókat/videókat, melyen ő is szerepelhet, az ELTE T@T Kuckó promóciós célra felhasználja.
facebooktwittergoogle_plus