2019 Digitális témahét/témahónap – Klímaváltozás és Vasarely 3.0

DTH

Korunk, talán legnagyobb talánya a klímaváltozás, amely rengeteg kérdőjelet és különböző nézeteket elevenít meg.

“Szín, mozgás, fény? Ahány nézőpont, annyi értelmezés.”

Az ember a technika legújabb vívmányait próbálja a kutatások és megoldások eszközéül felhasználni, még akkor is, ha nem teljesen világosak azok következményei.

“Az ember értelmes lény, igyekszik úrrá lenni a természet fölött. Találmányai megsokszorozzák erejét, de mivel ő maga is része ennek a természetnek, nem szabad elfelejtenie, hogy legyőzése önnön legyőzését is jelenti.”

Az űrkutatás egyre jobban érzékelteti számunkra világunk dinamikus változását, s ebben a sorsszerűséget és “időpillanatunk” eltörpülését a változások folyamatában.

“A végtelen világmindenségben az események örök időktől fogva és örök időkig szakadatlanul követik egymást: sűrítés – robbanás – fölizzás – kisugárzás – sokfélévé válás – evolúció – csúcsra érés – hanyatlás – fölépülés – lerombolódás.”

De attól még létünk elenyésző szerepét felnagyítja a “pillanat”, amelyet egyenként sajátunkénak tekinthetünk, általa élményeket szerezhetünk és bölcsebbek lehetünk, kamatoztatva a pillanat még egy kis pillanattal való megtoldásaképpen.

“Az ego – és geocentrikus ember a kozmosz létértelmének képzeli magát, holott csupán parányi alkotórésze. Ezzel szemben az 
értelem, a képzelet, a tudomány, a művészet semmivel nem mérhető lelki világot tár elénk. Mindezt anyagi formába önteni és 
terjeszteni: ez az ember feladata.”

Mindehhez szükséges a világűr történetének, az ember elmúlt tetteinek, a múlt és jelen technológiai fejlődésének megértése és erre az egyéni hozzáadott értékekkel építkezve a jövő lehetőségei bővülhetnek ki.

“Emberül élni: mit jelent pontosan ez a kifejezés?
 A múltban gyökerező ember csakis a jelenben létezhet, mely a jövő csíráit hordja magában.”

A globális gondolkodás és a lokális cselekedet hasznot s élményt ad a pillanatnak és kézzelfoghatóvá teszi a jövőbe vetett hitet.

“Minden kezdet és vég. Mindenki ‘én’ és emberiség egyszerre.
 A semmi távoli és titokzatos dolog, a jelen másodpercei megérdemlik, hogy megéljük őket.”

Victor Vasarely idézetek

Ez a két bevezető különböző, de mégis összefüggő projektet vezet be a Digitális téma hétre/hónapra a STEAM jegyében.  A STEAM: Science – Technology – Engineering – Art – Mathematics (Tudomány – Technológia – Műszaki tudomány – Művészet – Matematika) együttesének kapcsolatait fejezi ki.

Földünk a klímaváltozás tükrében – Mit tehetünk?

Vasarely 3.0

Vasarely hitt abban, hogy a művészet szerepe a társadalom megváltoztatása, a művész hivatása pedig a haladás elősegítése. Célja az volt, hogy a művészetet a hétköznapok, az élet részévé tegye, olyasmivé, ami mindenki számára elérhető.  (Ref)

Mindkét projekt felfedező jellegű konstruktivista szemléletet kíván és kreativitást remél, valamint együttes tudásépítésbe és megosztásban bontakozik ki.

Kívánjuk, hogy mindenki találja meg szerepét és örömét a projektekben való részvétellel és esetleg kapcsolati gyöngyszemeket is talál a kreativitás révén!

facebooktwittergoogle_plus